Suchá fermentace

  • Správa cenných surovin, která se vyplatí, místo drahé likvidace odpadu
  • Dodatečný výnos pro kompostové podniky, obce a potravinářství
  • Místní, cenově dostupné a energeticky kvalitní suroviny, bez ohledu na kolísání cen
  • Nízké nároky na výchozí materiál; Proces nezávislý na čistotě surovin
  • Nízké opotřebení a náklady na údržbu

Recyklace namísto likvidace
Ucelená kolekce bioodpadů nabízí obrovský potenciál, který lze s minimálním úsilím využít k výrobě energie v bioplynových stanicích. Technika BIOFerm umožňuje získávat promární energii z organického odpadu: ekologické, regenerativní a CO2 neutrální. Na suroviny jsou kladeny pouze malé nároky. Vhodné jsou sypké, stohovatelné, organické pevné látky, jako je organický odpad, zelený odpad a hnůj s vysokým obsahem sušiny. Zbytky z fermentace je možné využít v kapalné formě v zemědělství nebo v pevné formě pro přípravu vysoce kvalitního přírodního hnojiva nebo kompostu.

Všechno z jednoho zdroje
Zařízení na bioplyn pracují efektivně a hospodárně pouze když jsou technika v zařízení a mikrobiologie dokonale sladěny. Proto Viessmann společně s expertem na bioplyn Schmack dodržují princip "Všechno z jednoho zdroje". Za účelem vysoké dostupnosti zařízení je k dispozici kompetentní tým odborníků z oblasti plánování, schvalování, procesního inženýrství, výstavby zařízení, stejně jako služeb a biologie.