Elektrokotle

VÝHODY ELEKTROKOTLE

 • Rychlé řešení – vlastní technologii lze instalovat běhen několika málo měsíců
 • Spolehlivost – elektrokotel se vyznačuje spolehlivostí větší než 99%
 • Účinnost – elektrokotel pracuje s účinností blížící se 100%
 • Řešení bez emisí – elektrokotel neprodukuje žádné emise a tak i povolení k výstavbě je poměrně bezproblémové
 • Levné řešení – ve srovnání s ostatními technologiemi je instalace elektrokotle poměrně levným řešením

DODÁVKY ELEKTRICKÝCH KOTLŮ PRO TEPLÁRENSTVÍ A PRŮMYSL

Dodáváme horkovodní elektrické kotle o výkonech 1 až 40 MW a parní elektrické kotle o výkonech 1 až 70 MW. Parní kotle slouží především jako záložní zdroje pro případ výpadku jiného parního elektrárenského zdroje.

PARAMETRY HORKOVODNÍCH A PARNÍCH KOTLŮ

Parametry horkovodních kotlů jsou následující:

 • Maximální výkon 40 MW
 • Maximální napětí 20 kV
 • Teplota sekundárního okruhu do 120 °C
 • Maximální tlak do 1 MPa

Parametry parních kotlů jsou následující:

 • Maximální výkon 70 MW
 • Maximální napětí 15 kV
 • Provozní tlak od 1 do 5 MPa

Parametry horkovodních i parovodních kotlů mohou být individuálně přizpůsobeny

VÝZKUM A VÝVOJ

 • Optimalizace elektrokotle pro účely poskytování podpůrných služeb spočívající v rozšiřování regulačního rozsahu, přesnosti a rychlosti
 • Optimalizace konstrukce elektrokotle z hlediska snižování investičních a provozních nákladů
 • Optimalizace zapojení elektrokotle do elektrické a tepelné sítě
 • Naši dodavatelé spolupracují s universitami a zahraničními společnostmi