ORC

ORC (Organic Rankine cycle)

Technologie ORC (Organic Rankine cycle) je zařízení, které z nevyužitelného (odpadního) tepla ve formě horké vody, páry, termálního oleje nebo spalin, vyrobí elektrickou energii. Pracuje na stejném principu jako parní turbíny, neboť mají podobný tepelný cyklus. Odlišuje se však v použití teplonosného média, v tomto případě se jedná o chladivo, které se odpařuje i při nižších teplotách, než je bod varu vody. Jednotky ORC zpracovávají teplo o nízkém až středním tepelném potenciálu, v rozsahu teplot 80 °C až 150 °C. V případě využití tepla ze spalin instalujeme dodatečný tepelný výměník.

Provozní médium ORC se nejprve prostřednictvím deskových výměníků ohřívá a mění se na vysokotlakou páru. Poté vstupuje pod tlakem do expandéru, který roztáčí a tento expandér následně roztáčí generátor elektrické energie. Poté se pára chladí v kondenzátoru (opět deskové výměníky), tím se zkapalní a celý koloběh se opakuje.

Instalace technologie ORC spočívá v napojení jednotky na zdroj odpadního tepla (např. chladící okruh kogenerační jednotky). Jednotka ORC využívá odpadní teplo k výrobě elektrické energie, a zároveň umožňuje snížit výkon / odstavit chladiče nouzového chlazení (tyto zůstávají zapojeny v systému pouze pro nouzový režim odstávky ORC). Jednotka ORC tak snižuje náklady hned dvakrát – jednak elektřinu vyrábí, a zároveň dochází k úspoře elektrické energie spotřebované na chladičích a čerpadlech chladícího okruhu. Celkový proces kombinované výroby elektřiny a tepla se tedy stává efektivnějším.

Výhody ORC

Technologie ORC (Organic Rankine Cycle) je zařízení, které z nevyužitelného (odpadního) tepla ve formě horké vody, páry, termálního oleje nebo spalin, vyrobí elektrickou energii.

 • Nulová potřeba paliva
  • využívají pouze odpadní teplo
 • Nulové emise
  • šetří životní prostředí a snižuje produkci CO2
 • Široká škála jednotek
  • 30 – 800 kWe výkonu
 • Zvýšení účinnosti
  • vyšší efektivita primárního zdroje
 • Energetická soběstačnost
  • pokrytí vlastní spotřeby
 • Nízké náklady
  • na provoz i údržbu

Výkony instalovaných jednotek závisí na parametrech zpracovávaného tepla. Dle údajů o teplotě a množství dostupného tepla Vám zpracujeme předběžné odhady.