Kogenerační jednotky

Pro použití kombinované výroby elektrické energie a tepla v průmyslové oblasti zajišťujeme kogenerační jednotky (KGJ) s výkonem do 530 kW elektricky (kWel) popř. do 660 kW thermicky (kWth)

Funkce kogenerační jednotky

Kogenerační jednotka spojuje výrobu elektřiny a tepla s využitím přímo na místě. Tak se poskytuje vysoký zisk účinnosti vůči běžné výrobě elektřiny v elektrárně, která odevzdává teplo – nevyužité – do okolního prostředí. Přitom spojuje spalovací motor jádro zařízení, které naproti tomu pohání generátor, přesněji synchronní generátor k výrobě elektřiny. Při spalování vzniká teplo, které lze využít jako výhřevné nebo procesní teplo. Teplo se odebírá přes deskový výměník tepla mazacímu oleji, chladicí vodě a spalinám, aby se přivedlo topnému oběhu.

Výhody kogenerační jednotky na první pohled

  • Maximální bezpečnost provozu 
  • Vysoká stálost hodnoty
  • Vyzrálá technika
  • Minimální náklady při uvedení do provozu 

Kogenerační jednotka navíc boduje tím, že je sériově vybavena pro záložní provoz. Potřeba jalového proudu se nezvyšuje. Konečně jsou v modulu integrovány plynové trati, spouštěcí baterie, zásobování mazacím olejem a skříňový rozvaděč. To znamená úsporu času a nákladů při plánování, montáži a uvedení do provozu.